Dezvoltarea Durabilă în Sectorul Avicol

Dezvoltarea Durabilă în Sectorul Avicol

Dezvoltarea Durabilă în Sectorul Avicol

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă stabilește o structură cuprinzătoare pentru progresul la nivel mondial, constând în 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD). Aceste obiective abordează cele mai urgente probleme societale, economice și de mediu ale erei noastre, urmărind să stabilească o condiție globală mai echitabilă, mai prosperă și mai durabilă până în 2030. Un punct focal esențial în cadrul ODD este bunăstarea animalelor, deoarece aceasta are o importanță notabilă atât în consolidarea, cât și în influențarea diferitelor obiective.

Relația dintre dezvoltarea durabilă și Angajamentul European pentru Pui (European Chicken Commitment) poate fi înțeleasă prin prisma responsabilizării sociale, impactului asupra mediului, transparenței lanțului de aprovizionare, dar și sustenabilității economice. Pentru a afla mai multe despre știința din spatele Angajamentului European pentru Pui, vă invităm să citiți și Raportul de Responsabilitate creat pentru producători și industria HoReCa. Deși Asociația Freedom and Respect for Every Earthling susține reducerea consumului de produse de origine animală, atât pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2), cât și pentru reducerea suferinței animalelor crescute în ferme, susținem și îmbunătățirea practicilor de creștere a animalelor din prezent.

Dezvoltarea durabilă presupune reducerea la minimum a impactului negativ asupra mediului. Criteriile Angajamentului European pentru Pui implică, atât direct cât și indirect, reducerea utilizarii antibioticelor, gestionarea deșeurilor și reducerea poluanților din mediul înconjurător, contribuind la reducerea amprentei ecologice a producției puilor crescuți pentru carne. Cu cât puii au condiții mai ridicate de bunăstare și aparțin raselor cu riscuri la mai puține boli, cu atât mortalitatea acestora este mai scăzută. Spre exemplu, producătorul norvegian Norsk Kylling care a făcut tranziția către puii cu creștere lentă, a descoperit că mortalitatea zilnică a puilor cu creștere lentă este cu 39% mai mică în comparație cu cea raportată a puilor cu creștere rapidă (Driving Higher Welfare Chicken in Norway, 2020. p. 6). 

De asemenea, studiile arată că rasele cu creștere rapidă supun puii la riscuri mai mari privind diverse afecțiuni. Tranziția de la rase cu creștere rapidă la cele cu creștere lentă pot diminua aceste riscuri. Spre exemplu, Norsk Kylling a descoperit că în urma tranziției către rase de pui cu creștere lentă, cazurile de ascită au scăzut cu 80%. Prin punerea în aplicare a criteriilor Angajamentului European pentru Pui, producătorul norvegian susține că reușesc să crească cu 3 milioane de păsări mai puțin în fiecare an, producând în același timp aceeași cantitate de carne (Driving Higher Welfare Chicken in Norway, 2020, p. 4).

La fel ca în România și multe alte țări din lume, în Norvegia, majoritatea producătorilor de pui folosesc rasa Ross 308 – o rasă cu rată de creștere rapidă, care poate suferi de numeroase probleme de bunăstare, inclusiv o capacitate de mers slabă și niveluri scăzute de activitate. Prin introducerea păsărilor “Hubbard“, împreună cu alte măsuri îmbunătățite în lanțul lor de aprovizionare, Norsk Kylling și REMA 1000 susțin că au îmbunătățit bunăstarea a aproximativ 32% din totalul pieței de pui din Norvegia (Driving Higher Welfare Chicken in Norway, 2020, p. 2).

Dezvoltarea durabilă include, de asemenea, considerente de echitate și responsabilitate socială. Asigurarea faptului că puii sunt crescuți în condiții decente reflectă valorile sociale care acordă prioritate bunăstării animalelor și lucrătorilor din industria avicolă. În plus, consumatorii sunt din ce în ce mai preocupați de proveniența alimentelor și de modul în care sunt produse. Companiile care adoptă inițiative dedicate bunăstării animalelor se pot alinia la preferințele consumatorilor pentru alegeri alimentare mai etice și mai durabile, ceea ce poate conduce la rezultate comerciale pozitive.

Prin introducerea puiului Hubbard, REMA 1000 a reușit să ofere clienților săi un produs cu un
nivel mai ridicat de bunăstare fără a crește prețul, ceea ce reprezintă o parte importantă a
propunerii lor de afaceri. Ole Robert Reitan, proprietarul REMA 1000, a declarat: “Acesta
[Hubbard] poate fi cel mai bun produs pe care l-am avut vreodată în ceea ce privește punctajul
perfect la toți cei trei parametri: preț, calitate și responsabilitate” (Driving Higher Welfare Chicken in Norway, 2020, p. 2).

Drept răspuns la numeroasele îngrijorări semnalate de studiile științifice și pozele din investigațiile fermelor de pui, Angajamentul European pentru Pui încurajează adesea transparența în cadrul lanțurilor de aprovizionare, promovând trasabilitatea și responsabilitatea. Lanțurile de aprovizionare transparente sunt o componentă esențială a dezvoltării durabile, permițând consumatorilor să facă alegeri în cunoștință de cauză și responsabilizând companiile pentru practicile lor. Prin abordarea problemelor legate de bunăstarea animalelor și de mediu, Angajamentul European pentru Pui contribuie și la viabilitatea pe termen lung a industriei avicole. Practicile durabile asigură utilizarea eficientă a resurselor, reducând riscul de supraexploatare și creând o industrie mai rezistentă.

În ceea ce privește sustenabilitatea mediului, raportul de la Open Wing Alliance, abordează emisiile de gaze cu efect de seră, schimbările în folosința terenurilor și consumul de apă. Se constată că rasele cu creștere mai lentă au emisii mai reduse din schimbările în folosința terenurilor pe kg de furaj produs, în special atunci când sunt obținute în mod sustenabil. Adoptarea acestor rase, împreună cu aprovizionarea durabilă cu soia, poate contribui la reducerea semnificativă a emisiilor, aliniindu-se obiectivelor de sustenabilitate. De asemenea, trecerea de la metoda de baie electrică a puilor la sistemele de asomare atmosferică controlată (controlled atmosphere systems – CAS) este propusă ca o practică mai durabilă, cu beneficii semnificative în ceea ce privește bunăstarea și utilizarea redusă a apei. Studiul subliniază că sistemele CAS utilizează aproape de trei ori mai puțină apă în comparație cu sistemele de asomare electrică, demonstrând potențialul de economisire semnificativă a apei în cazul unei adoptări extinse.

Prin urmare, relația dintre dezvoltarea durabilă și Angajamentul European pentru Pui constă în obiectivele lor comune de îmbunătățire a bunăstării animalelor, de reducere a impactului asupra mediului, de promovare a transparenței și de aliniere la practicile etice și responsabile din industria avicolă. Aceste inițiative contribuie la o abordare mai holistică și mai echilibrată a producției de alimente, care respectă bunăstarea animalelor, a oamenilor și a planetei.

Referințe

Driving Higher Welfare Chicken in Norway (2020). Preluat de pe https://www.compassioninfoodbusiness.com/resources/broiler-chickens/driving-higher-welfare-chicken-in-norway-2020/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *